Informationsflöden- och informationsprocesser

Workshop

Syftet med denna workshop är att börja kartlägga ert informationsflöde för att kunna kvalitetssäkra era processer och er information. Tillsammans går vi igenom era nuvarande processer och diskuterar hur dessa kan effektiviseras. Workshopen kan anpassas för att möta era specifika behov.

Workshopinnehåll

 • Informationsinsamling
  • Källa och gränssnitt
  • Konsekvensanalys, var kommer informationen från och vilken påverkan har den på befintlig information och på organisationen?
  • informationskvalitet, behöver något skrivas om eller kan befintlig information användas som det är
 • Redaktionellt arbete
  • Granskning / Godkännande
  • Översättning / Lokalisering
 • Informationshantering
  • Versionshantering
  • Konfigurationer
 • Produktion
  • Kanaler
  • Publicering
  • Distribution
  • Feedback