Analys- och strukturering

Workshop

Syftet med en analys- och struktureringsworkshop är att ge deltagaren en förståelse för hur innehåll delas upp i informationsmoduler som kan återanvändas. Workshopen kommer att utgå från ert befintliga innehåll. Workshopen kan anpassas för att möta era specifika behov.

Workshopinnehåll

  • Organisation och redaktionellt arbete
  • Informationsstruktur -och modularisering
    • Identifiera de logiska byggstenarna i informationsprodukten samt bestämma vad som ska ingå och i vilken ordning
    • Att bryta ner informationen i moduler
    • Återanvändbarhet, användbar i olika informationsprodukter
  • En introduktion till klassificering och taxonomier
  • Informationsprodukter