Information – Din främsta strategiska tillgång!

Du vill effektivisera informationshanteringen på ditt företag. Du vill sänka översättningskostnaderna samt se till att informationen uppdateras och förvaltas på ett smidigt sätt.

Vi på Interdoc jobbar med att hjälpa företag att kvalitetssäkra informationen, arbetsprocesserna kring informationen samt se till att den följer EU-direktiv. Vi hjälper även till vid undersökning och val av redaktionella system.

Tillsammans hjälps vi åt att få rätt information i rätt tid till rätt mottagare!