SCHEMA ST4 grundutbildning

Utbildningen riktar sig till teknikinformatörer som ska skapa och producera innehåll med hjälp av SCHEMA ST4. Målet med utbildningen är att gå igenom den funktionalitet som används vid det dagliga arbetet i SCHEMA ST4.

Utbildningen är två dagar. Vi rekommenderar max 8 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursinnehåll

  • Principer för Single Source Publishing
  • Översikt över användargränssnittet
  • Skapa och strukturera nodinnehåll
  • Använda authoring assistance
  • Skapa projekt
  • Producera till målformat
  • Versionshantering och arbetsflöden
  • Söka och hitta information
  • Använda variabler
  • Använda översättningsgränssnittet