INTRODUKTION INFÖR INFÖRANDET AV ETT CCMS

Syftet med kursen är att lyfta fram olika områden och krav som ska tas i beaktande innan du börjar arbeta med ett CCMS.

Kursen är avsedd att hållas vid en förundersökning innan du implementerar ett CCMS, den fokuserar inte på ett specifikt CCMS.

Kursinnehåll

 • Redaktionell arbetsmetod
 • Processer
  • Arbetsprocesser
  • Informationsprocesser
  • Översättning
 • Informationsstruktur / Modularisering
 • Klassificering
 • Metadata
 • Informationsprodukter
  • Sidbaserad
  • Online-baserad
 • Förvaltning
 • Migrering från gammalt till nytt system