Introduktion till CCMS

Syftet med kursen är att ge deltagaren en förståelse för vad ett CCMS är och fördelarna med att använda ett CCMS

Kursinnehåll

  • Vad är ett CMS
  • Varför och när ska man använda ett CMS?
  • Vad är ett CCMS?
  • Varför och när ska man använda ett CCMS?
  • Implementering av ett CCMS