Klassificering

Workshop

Syftet med klassificeringsworkshopen är att hitta en metod för att klassificera informationen så att den kan användas på ett automatiserat sätt, i olika system.

Klassificering tillgängliggör relevant information i rätt tidpunkt för rätt användare. När informationen klassificerats på ett konsekvent sätt kan den användas i olika typer av situationer och i olika format.

Workshopen kommer att baseras på ditt befintliga innehåll och kan anpassas efter dina specifika behov.

Workshopinnehåll

  • Syfte med klassificering
    • Intern och extern användning
  • Kategorisering
    • Taxonomier
  • Enhetlig terminologi
  • Unik klassificering