SCHEMA ST4


Complex documents made easy

Tillsammans med vår partner, SCHEMA GmbH, hjälper vi företag att effektivisera informationshanteringen för att få kvalitetssäkrad information som är återanvändbar och enkel att underhålla.

Vi är SCHEMA Guldpartner för Norden samt Certified Service Provider och Certified Consultant.

A Certified Service Provider implies that at least two persons from the company received a complete training in ST4. This includes a DocuManager Training, a Power User Training and a Layout Training. The acquired knowledge must be kept up to date by additional trainings whenever a new version of ST4 is released containing functions that require training.

A Certified Consultant is a Certified Service Provider, who in addition attended training for the configuration of ST4. He is in a position to competently advise his customers in the selection of a content management system.

Kontakta oss för mer information.