Om oss

Från information till kunskap - Innehåll förvandlad till värde!

Med mer än 20 års erfarenhet inom informationshantering kan vi hjälpa dig att förvandla, förädla och förfina din information till värdefullt innehåll som kan återanvändas och levereras i tid, i det format du önskar!

Våra kompetensområden

Informationsprocessanalys och rådgivning

Informationsarkitektur

Systemutveckling och kundanpassningar

Konventering and datamigrering